Vassia Zacharopoulou

News & Press

Aristophane’s “Peace” @ ERT2

Aristophane’s “Peace” @ ERT2

National Theater – Athens & Epidaurus Festival 2017